Όροι μίσθωσης αυτοκινήτου

 1. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης.

Ως ελάχιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται η μία (1) ημέρα, υπολογιζόμενη με βάση το 24ωρο σύστημα (ώρα επιστροφής ισότιμη με την ώρα παράδοσης).

 1. Ηλικία οδηγού.

Ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, είναι τα 21 έτη.

 1. Άδεια οδήγησης.

Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν την ημερομηνία της μίσθωσης. Η άδεια οδήγησης μπορεί να είναι ελληνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής. Η διεθνής άδεια οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού.

 1. Υποχρεώσεις του μισθωτή.
  • Ο μισθωτής υποχρεούται να επιθεωρήσει το όχημα (εσωτερικά και εξωτερικά), να υποδείξει τυχόν ζημίες του σημειώνοντας ανάλογα τον Πίνακα Ζημιών και να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
  • Κατά την παραλαβή του οχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται να επιδείξει στην VALID CAR RENTAL το δίπλωμα οδήγησης, την ταυτότητα ή το διαβατήριό του και την πιστωτική/χρεωστική κάρτα του.

 1. Τρόποι πληρωμής.

α) Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η VALID CAR RENTAL διατηρεί λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην τράπεζα Eurobank.

β) Μετρητά κατά την παράδοση.

γ) Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:

Η VALID CAR RENTAL δέχεται όλες τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard. Σε περίπτωση που έχει γίνει προηγουμένως κράτηση και δεν εγκριθεί η κάρτα πληρωμής κατά την παραλαβή του οχήματος, δεν θα είναι δυνατή η μίσθωση και θα εφαρμοστεί το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης.

δ) Πληρωμή μέσω PayPal:

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στην ιστοσελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, όπου θα έχετε την επιλογή είτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα PayPal λογαριασμό σας ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας χωρίς να διαθέτετε λογαριασμό PayPal. Κατά τη χρήση του PayPal για την πληρωμή σας, δεν παρέχονται πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας στην VALID CAR RENTAL. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal (link).

 1. Εγγύηση.

 • Για τη μίσθωση οχήματος απαιτείται πάντοτε η καταβολή εγγυήσεως, η οποία καταβάλλεται με μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

 • Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Ειδικότερα, για τις κατηγορίες Α, B και C ανέρχεται στο ποσό των 150 €, για την κατηγορία D στο ποσό των 200 € για τις λοιπές κατηγορίες στο ποσό των 250 €.

 • Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται αυτούσιο κατά την παράδοση/επιστροφή του οχήματος, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις.

 • Σε περίπτωση πληρωμής της εγγυήσεως με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα τέσσερις (14) ημέρες ανάλογα με την τράπεζά σας.

 1. Παράδοση / Επιστροφή του οχήματος.
  • Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει/επιστρέψει το όχημα σε εκπρόσωπο της VALID CAR RENTAL κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ώρα (max + 1 ώρα) και τοποθεσία. Για οποιαδήποτε τροποποίηση (παράταση ή μείωση) απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της VALID CAR RENTAL.
  • Επιστροφές ή καθυστερήσεις πέραν της μίας (1) ώρας από την αναγραφόμενη και έως τις τρεις (3) πρώτες ώρες χρεώνονται με 50% επί του ημερήσιου μισθώματος, πλέον δε των τριών (3) ωρών χρεώνονται ως επιπλέον ημέρα.
  • Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα καθαρό και έτοιμο προς έλεγχο παράδοσης, διαφορετικά μπορεί να απαιτηθεί χρόνος και χρέωση ποσού δέκα πέντε (15) ευρώ για τον καθαρισμό και έλεγχο. Η ύπαρξη πίσσας απαιτεί επιπρόσθετη εργασία και χρέωση εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Ο καθαρισμός του εσωτερικού ή της ταπετσαρίας του οχήματος απαιτεί χρέωση κατ’ ελάχιστον ποσού εξήντα (60) ευρώ.

 1. Καύσιμα.
  • Ο μισθωτής βαρύνεται με τα έξοδα των καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη ή diesel, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος).
  • Η ποσότητα των καυσίμων αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο κατά την παραλαβή του οχήματος και πρέπει να ισοδυναμεί με την ποσότητα κατά την παράδοση.
  • Μικρότερη ποσότητα καυσίμων κατά την παράδοση δημιουργεί χρέωση ανάλογη με την ποσότητα που καταναλώθηκε πλέον ποσού τριών (3) ευρώ για την υπηρεσία επαναπλήρωσης.
  • Μη χρησιμοποιηθέν καύσιμο δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση δέσμευση επιστροφής χρημάτων.

 1. Πρόσθετες παροχές.

Στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, σας δίνουμε πρόσθετες επιλογές με τις εξής χρεώσεις ημερησίως:

 • Παιδικό κάθισμα (για ηλικίες 0 - 36 μηνών) - 5 €
 • Απεριόριστο Internet - 5 €
 • Πλοήγηση GPS - 5 €
 • Χειμερινός εξοπλισμός (χειμερινά λάστιχα, αλυσίδες χιονιού, ξύστρα πάγου) - 8 €

 1. Πρόστιμα και παραβάσεις.

Ο μισθωτής ευθύνεται από την ώρα παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή και παράδοσή του σε εκπρόσωπο της VALID CAR RENTAL για πρόστιμα, τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις και διοικητικές ποινές, τις οποίες οφείλει να εξοφλήσει και να παραδώσει θεωρημένο αντίγραφο της εξοφλητικής πράξης ή απόδειξης, άλλως, η χρέωση του ποσού της κλήσεως / παραβάσεως, πλέον διαχειριστικών εξόδων ύψους δέκα πέντε (15) ευρώ, θα γίνει από την VALID CAR RENTAL είτε μετά τη δήλωση της παράβασης από τον μισθωτή κατά την ώρα της παράδοσης του οχήματος είτε μετά από κοινοποίηση από τις αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός για τις χρεώσεις αυτές. Στην τελευταία περίπτωση, η χρέωση θα πραγματοποιηθεί στην πιστωτική / χρεωστική κάρτα του μισθωτή.

 1. Παραλαβή - Παράδοση.
  • Παραδόσεις ή παραλαβές (Δευτέρα έως Σάββατο 09:00 - 21:00) εκτελούνται με τις εξής χρεώσεις, οι οποίες επιβαρύνονται με τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α.:

Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης ΔΩΡΕΑΝ
Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης ΔΩΡΕΑΝ
Επιβατικός Λιμένας Θεσσαλονίκης ΔΩΡΕΑΝ
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΔΩΡΕΑΝ
Ξενοδοχεία εντός Θεσσαλονίκης 4,40 ευρώ
Ξενοδοχεία εντός προαστίων Θεσσαλονίκης (π.χ. Περαία, Πανόραμα) 7,34 ευρώ
Εκτός πόλης (κατηγορίες B, C, D) 0,35 € / χλμ
Εκτός πόλης (λοιπές κατηγορίες) 0,45 € / χλμ

 • Νυχτερινές παραδόσεις - παραλαβές εκτός των ωρών λειτουργίας ή τις Κυριακές χρεώνονται με 16,80 ευρώ πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α..

 1. Ασφάλεια.
  • Η ασφάλεια του μισθωμένου οχήματος περιλαμβάνεται στο μίσθωμα και καλύπτει ενδεικτικά τα ακόλουθα: φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων, υλικές ζημίες τρίτων, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, τροχαίο προσωπικό ατύχημα οδηγού, νομική προστασία.
  • Οι καλύψεις υπόκεινται στους όρους του συμβολαίου της VALID CAR RENTAL με την ασφαλιστική της εταιρεία.

 1. Απαλλαγή ευθύνης.
  • Εφόσον ο μισθωτής αποδεχθεί εκ των προτέρων ενυπογράφως τη ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (Α.Ε.Ζ. ή C.D.W.), η ευθύνη του για ζημία στο μισθωμένο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ., στην ελάχιστη χρέωση των 400 € για τις κατηγορίες Α και Β, 500 € για την κατηγορία C, 600 € για την κατηγορία D και 800 € για τις λοιπές κατηγορίες. Στις εν λόγω τιμές περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..
  • Εφόσον ο μισθωτής αποδεχθεί εκ των προτέρων ενυπογράφως τη ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (Α.Ε.Ζ. ή C.D.W.), μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την ευθύνη του για ζημίες στο μισθωμένο όχημα, καταβάλλοντας επιπλέον ανά ημέρα ενοικίασης 9 € για τις κατηγορίες Α και Β, 10 € για την κατηγορία C, 12 € για την κατηγορία D και 15 € για τις λοιπές κατηγορίες.
  • Η Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (Α.Ε.Ζ. ή C.D.W.) δεν ισχύει στη Βουλγαρία, Αλβανία και FYROM.
  • Η Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (Α.Ε.Ζ. ή C.D.W.) δεν έχει καμία ισχύ, ακόμη κι αν έχει συμφωνηθεί και γίνει αποδεκτή, στις παρακάτω περιπτώσεις:
   • Συμμετοχή σε αγώνες.
   • Έλξη οχημάτων, τρέιλερ και άλλων ρυμουλκούμενων.
   • Φόρτωση αντικειμένων πέραν της οριζόμενης από τον κατασκευαστή ικανότητας του οχήματος.
   • Μονομερής συναίνεση ευθύνης εκ μέρους του μισθωτή σε περίπτωση ατυχήματος, χωρίς την άμεση ενημέρωση της VALID CAR RENTAL και της παρουσίας απαραιτήτως της Τροχαίας για παροχή αντιγράφου Δελτίου Συμβάντων.
   • Λειτουργία του οχήματος από οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στο σχετικό έντυπο, ανεξαρτήτως του εάν αυτός κατέχει άδεια οδήγησης και της σχέσης του προς τον μισθωτή.
   • Λειτουργία του οχήματος πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου μίσθωσης.
   • Λειτουργία του οχήματος από μισθωτή ευρισκόμενο υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
   • Λειτουργία του οχήματος κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. ή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το όχημα, τους επιβαίνοντες ή τρίτα πρόσωπα.
   • Λειτουργία του οχήματος σε μη βατές (μη ασφαλτοστρωμένες) οδούς.
   • Λειτουργία του οχήματος προς μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων έναντι κομίστρου.
   • Λειτουργία του οχήματος για παράνομη ενέργεια βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.
   • Λειτουργία του οχήματος προς εκμάθηση οδήγησης σε τρίτα πρόσωπα.
  • Καμία κάλυψη δεν καλύπτει ζημιές (καταστροφή ή απώλεια) στα ελαστικά, στις ζάντες ή τάσια τροχών, στα κρύσταλλα και τζάμια, στο ηχητικό σύστημα (RCD DVD), στις κεραίες, στα όργανα καθώς και στο κάτω μέρος του οχήματος. Επίσης, δεν καλύπτεται το εσωτερικό του οχήματος (λ.χ. κάψιμο, σκίσιμο ή λέρωμα ταπετσαρίας).

 1. Ατύχημα και ζημίες.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας του μισθωτή και της κάλυψης που έχει αποδεχθεί, προκειμένου να υποβληθεί δήλωση στην ασφαλιστική εταιρεία, ο μισθωτής επιβαρύνεται με το ποσό του 30% των ετήσιων ασφαλίστρων του οχήματος, με ελάχιστο όριο τα εκατό (100) ευρώ, καθώς και το ποσό των 25,21 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. ως έξοδα φακέλου ατυχήματος. Τα έξοδα φακέλου ατυχήματος δεν επιστρέφονται.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος (πρόσκρουση, εκτροπή κλπ) ή ζημίας (γρατζουνιές, χαράγματα κλπ) και με οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Τροχαία και η VALID CAR RENTAL, και κατά την παράδοση/επιστροφή του οχήματος να προσκομίζεται το Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος, διαφορετικά ο μισθωτής θα θεωρείται υπεύθυνος και θα επιβαρύνεται με το σύνολο των προκληθέντων ζημιών και των λοιπών σχετικών εξόδων, ακόμη κι αν είχε αποδεχθεί τη ρήτρα Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (Α.Ε.Ζ. ή C.D.W.).
  • Εάν απαιτείται η επισκευή και αποκατάσταση ζημιών του οχήματος, δεν επιτρέπεται η επιλογή συνεργείου εκ μέρους του μισθωτή πέραν των συνεργατών της VALID CAR RENTAL και της επίσημης ή εξουσιοδοτημένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του εν λόγω οχήματος. Ο μισθωτής βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα που τυχόν προκύψουν (π.χ. ημεραργίες).

 1. Αλλαγή τύπου οχήματος.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των οχημάτων, η VALID CAR RENTAL διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικό τύπο οχήματος από αυτόν της αρχικής κράτησης, σε κάθε δε περίπτωση, αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας.

 1. Μεταφορά με πλοίο.

Μεταφορά με πλοίο επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της VALID CAR RENTAL, διαφορετικά ο μισθωτής θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που προκληθούν στο όχημα εν πλω και δεν καλύπτεται από καμία ασφάλεια, ακόμη κι αν είχε αποδεχθεί τη ρήτρα Α.Ε.Ζ./C.D.W..

 1. Μεταφορά οχήματος εκτός συνόρων.
  • Μεταφορά του οχήματος εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας επιτρέπεται μόνο με έγγραφη έγκριση της VALID CAR RENTAL και κατόπιν έκδοσης Πράσινης Κάρτας, το κόστος έκδοσης της οποίας επιβαρύνει το μισθωτή.
  • Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην Ελλάδα.

 1. Μηχανική βλάβη - Οδική βοήθεια.
  • Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή αίτησης παροχής Οδικής Βοήθειας, ο μισθωτής μπορεί να επικοινωνεί με την VALID CAR RENTAL σε 24ωρη βάση, η οποία θα τον ενημερώνει σχετικά.
  • Η παροχή Οδικής Βοήθειας δεν ισχύει στη νησιωτική χώρα, εκτός αν έχει δηλωθεί εξαρχής, και υπεύθυνος για την επιστροφή του οχήματος είναι ο μισθωτής, ο οποίος βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα.

 1. Φόροι.

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 24%, ή του εκάστοτε ισχύοντος, επί των τιμών και χρεώσεων.

TOP