Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.validcar.gr ή πραγματοποιείτε κράτηση μέσω αυτής ή συνάπτετε σύμβαση βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτου με την VALID CAR RENTAL δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει τις υπηρεσίες μας και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλή παροχή των υπηρεσιών μας και σεβόμαστε απολύτως το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, επενδύσαμε χρόνο και πόρους για να συμμορφωθούμε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το Μάιο του 2018.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] (link) ή τηλεφωνικά στο σταθερό τηλέφωνο +30 2310 630000.

 1. Εισαγωγή.

 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς και γιατί η VALID CAR RENTAL συλλέγει, επεξεργάζεται, αποκαλύπτει και προστατεύει τις πληροφορίες που αποκτά όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα ή πραγματοποιείτε κράτηση μέσω αυτής ή συνάπτετε σύμβαση βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτου.

 • Εφαρμογή της Πολιτικής Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία ή προς όφελος των οποίων λαμβάνουμε πληροφορίες.

 • Ιστοσελίδα και υπηρεσίες που δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Ο δικτυακός μας τόπος και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά ή ανηλίκους. Εάν τύχουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, χωρίς έγκυρη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποκτήσαμε.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «VALID CAR RENTAL Ο.Ε. - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής «VALID CAR RENTAL»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Άνω Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Παλαιά Συμμαχική οδός Ωραιοκάστρου 0, T.K. 56224, και διατηρεί υποκατάστημα στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, με Α.Φ.Μ. 801152150 - Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2310 630000, email: [email protected].

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

 • Έννοια.

 • Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση, σε αριθμό ταυτότητας, αριθμό πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμό άδειας οδήγησης, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας όπως διεύθυνση IP (Internet Protocol), ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • Στα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνεται καμία πληροφορία που, από μόνη της, δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει ως ένα συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα (λ.χ. ανωνυμοποιημένες πληροφορίες), καθώς και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για στατιστικούς σκοπούς.

 • Επεξεργασία.

 • Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας υποβάλετε, και συγκεκριμένα, το όνομα, το επίθετο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το τηλέφωνο, τη διεύθυνση και τον κωδικό σας.

 • Όταν πραγματοποιείτε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας υποβάλετε, μεταξύ των οποίων το όνομα, το επίθετο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το τηλέφωνο, τον Α.Φ.Μ., τη χώρα, τη διεύθυνση, την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα.

 • Όταν συνάπτετε σύμβαση βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτου με εμάς συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας γνωστοποιείτε, μεταξύ των οποίων το όνομα, το επίθετο, την ημερομηνία γέννησης, το τηλέφωνο, τον Α.Φ.Μ., τη χώρα, τη διεύθυνση, την πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον αριθμό άδειας οδήγησης, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και τον αριθμό της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας σας.

 • Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου ή κατά τη σύναψη σύμβασης βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της VALID CAR RENTAL, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την: α) ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της ιστοσελίδας ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την κράτηση στην οποία προβαίνετε ή τη σύμβαση βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτου ή άλλες τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας, β) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, γ) την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του υπεύθυνου επεξεργασίας, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS), και δ) εν γένει τη βελτίωση των παρεχομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας υπηρεσιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παρούσα.

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που δεν θεωρούνται. Πληροφορίες που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως συγκεκριμένο πρόσωπο χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς και μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτους κατά την κρίση μας.

 • Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο ή συνάπτετε με εμάς σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτου, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λ.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

 • Όταν αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγουμε τις πληροφορίες που υποβάλετε, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 • Συλλέγεται η διεύθυνση IP (Internet Protocol), η οποία διαγράφεται με την έξοδό σας από την ιστοσελίδα. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική σας τοποθεσία.

 • Εάν δεν απαιτείται από το νόμο, δεν θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν συλλέξουμε από τρίτους προσωπικά σας δεδομένα. Αντίθετα, θα υποτεθεί ότι έχετε παράσχει προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο αποκτούμε τέτοιες πληροφορίες.

 • Εάν επιθυμείτε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας εν γένει για να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προσφορές - εκπτώσεις και άλλες ανακοινώσεις.

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση της κράτησής σας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων μας, φροντίζουμε για την εξασφάλιση του απορρήτου.

 • Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και τους Όρους Χρήσης.

 • Διαμοιρασμός.

 • Δεν μοιραζόμαστε, αποκαλύπτουμε ή πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.

 • Μπορούμε να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα στις περιπτώσεις που: α) έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο «Αποδέχομαι», β) η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας ζητηθείσας υπηρεσίας/συναλλαγής, γ) έχουμε λάβει πληροφορίες από τρίτους (με την προϋπόθεση ότι παρείχατε προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο η υπεύθυνη επεξεργασίας αποκτά τέτοιες πληροφορίες), δ) απαιτείται από το νόμο, με δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, ε) είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, στ) η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με τρόπο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονταν ειδικά ή ζ) οι όροι αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ή / και των Όρων Χρήσης επιτρέπουν ή / και προβλέπουν τέτοια αποκάλυψη.

 • Υπηρεσίες τρίτων (Third party services). Προκειμένου να προσφέρουμε, βελτιώσουμε, προωθήσουμε και προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας, ενδεχομένως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων (third party services). Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να έχουν πρόσβαση, να επεξεργάζονται ή να αποθηκεύουν πληροφορίες για να εκτελούν εργασίες αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που τους έχουμε εξουσιοδοτήσει, και απαιτούμε από αυτούς να παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο με εμάς επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες, πάντοτε, ωστόσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Ενδεικτικά, διαμοιραζόμαστε δεδομένα με:

 • Mailchimp: Για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τεχνικής φύσης ή newsletter χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ταχυδρομείου που παρέχονται από την εταιρεία Mailchimp. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας απεγγραφή από το newsletter. Ένας σύνδεσμος απεγγραφής βρίσκεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα - newsletter. Για την Πολιτική Απορρήτου της Mailchimp δείτε: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Google Calendar: Για τον προγραμματισμό των κρατήσεων χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ημερολογίου που παρέχεται από την εταιρεία Google. Για την Πολιτική Απορρήτου της Google δείτε: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

 • Σκοποί.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς, ειδικούς και νόμιμους σκοπούς που σας εξηγήθηκαν ανωτέρω και όχι κατά τρόπο ασύμβατο προς αυτούς. Επιπλέον, περιορίζεται η συλλογή των δεδομένων μόνο σε αυτά τα οποία είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς.

 • Περίοδος διατήρησης.

 • Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας μας. Κατ’ εξαίρεση, προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών λόγω της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

 • Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία θα καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

 1. Ασφάλεια.

 • Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας της ανωνυμίας και των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει οι πληροφορίες που λαμβάνονται σχετικά με εσάς προστατεύονται με κατάλληλες, εμπορικά εύλογες διασφαλίσεις και μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν εμπορικά εύλογα τεχνικά και διαδικαστικά βήματα για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

 • Για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για να προωθήσουμε την ασφάλεια των δεδομένων και να ενθαρρύνουμε την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών, εμείς και οι πάροχοί μας χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία (π.χ. τεχνολογίες κρυπτογράφησης, κωδικούς πρόσβασης, φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια). Ωστόσο, η «απόλυτη ασφάλεια» δεν υπάρχει στο διαδίκτυο ή στις μεταδόσεις δεδομένων, συνεπώς, δεν παρέχουμε εγγυήσεις. Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να παρακολουθούν παράνομα ή να έχουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες και δεν πρέπει να αναμένετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν ιδιωτικά.

 • Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες, ενώ απαγορεύει σε τρίτους την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα δεδομένα και πληροφορίες.

 • Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο HTTPS (TLS).

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο και με πρωτόκολλα ασφάλειας (SSLs) διακομιστή (server) και είναι προσβάσιμα μόνο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. για τη διαχείριση αιτημάτων σας.

 • Για λόγους ασφαλείας, δεν αποκαλύπτουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας μας. Να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιούμε εμπορικά εύλογα βιομηχανικά πρότυπα για την προστασία των πληροφοριών σας.

 • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε ως εμπιστευτικές και προσωπικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Επιπροσθέτως, είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να περιορίζετε ή αποκλείετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στον browser σας.

 • Χρησιμοποιούνται cookies για τη συλλογή πληροφοριών, αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

 • Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με τη μορφή πολύ μικρού αλφαριθμητικού κειμένου, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατόπιν δικής σας έγκρισης, βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

 • Δυνατότητα opt-out.

 • Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτόματα και συλλέγουν τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να προβείτε στις αντίστοιχες ρυθμίσεις έτσι ώστε ο web browser να δέχεται όλα τα cookies ή να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν έχει οριστεί cookie. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε όλα τα cookies. Αν απορρίπτετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας ή πώς θα αποκλείσετε ή διαχειριστείτε τα cookies μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org (link).

 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε και γιατί;

 • Για στατιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε Google Analytics cookies, προκειμένου δηλαδή να καταλάβουμε πώς οι χρήστες επισκέπτονται και περιηγούνται στην ιστοσελίδα μας και για να αναγνωρίσουμε τους τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση π.χ. πλοήγηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τρόπο που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη (ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP). Η Google Inc. αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους μόνο στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. Για να εξαιρεθείτε (opt-out) από το Google Analytics επισκεφτείτε το Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε στον κατωτέρω πίνακα:

Cookie Εκδότης Σκοπός Περισσότερες πληροφορίες
_ga/gtag/gid Google Analytics Ανάλυση/Απόδοση Google Analytics. Συγκεντρώνει πληροφορίες που μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αλληλεπιδρούν με αυτήν, και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης για τους επισκέπτες μας.
Tk_r* Wordpress Ανάλυση/Απόδοση Συγκεντρώνει πληροφορίες για το δικό μας εργαλείο ανάλυσης των first party cookies, σχετικά με το πως χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας.

 • Για την ασφαλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα, συμμορφωνόμαστε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/EΚ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/EΚ.

 • Για τη χρήση των cookies η προηγούμενη συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα είναι μόνο cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση και την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και αυτής της Πολιτικής θεωρείται ότι έχετε συγκατατεθεί στη χρήση cookies όπως παραπάνω.

 1. Συγκατάθεση.

 • Μπορούμε να αποκτήσουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές ή με διαφορετικές μεθόδους. Για κάθε πηγή ή μέθοδο, ο τρόπος συγκατάθεσης μπορεί να διαφέρει.

 • Υποθέτουμε ότι με τη χρήση των υπηρεσιών μας ή / και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας έχετε διαβάσει τους Όρους Χρήσης καθώς και την Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, παρέχοντας τις πληροφορίες, είτε αυτές συνιστούν προσωπικά δεδομένα είτε όχι, δηλώνετε ότι είναι αληθείς και ακριβείς και έχετε παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στα σχετικά πλαίσια «Αποδέχομαι» να τις γνωστοποιήσουμε και να τις επεξεργαστούμε για τους αναφερόμενους σκοπούς, εκτός αν μας ενημερώσετε ρητώς ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη χρήση των πληροφοριών σας. Η συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, οι πάροχοι ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

 • Στην περίπτωση που μεταβιβάζετε σε εμάς προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Εν πάση περιπτώσει, η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που αποκτάται από τρίτο.

 • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας email στο [email protected] (link), χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 1. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.

 • Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τυχόν κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα προσωπικά δεδομένα, γ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όταν είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς.

 • Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν προβλέπεται η καταβολή τέλους ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ.

 • Κάθε αίτηση πρόσβασης σε πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεται σε εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (link).

 • Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας.

 • Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίζουμε την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζουμε την εκ μέρους σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός email στη διεύθυνση [email protected]. Εάν κρίνουμε απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου.

 • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων τυγχάνουν επεξεργασίας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων, η VALID CAR RENTAL, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι, ενδεχομένως υπάρχει μία καθυστέρηση στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους servers και την εφεδρική αποθήκευση, ενδέχεται δε να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου η VALID CAR RENTAL να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, να προστατέψει τα δικαιώματά της ή για την επίλυση διαφορών.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α)  η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β)  η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ)  ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ)  το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β’ ΓΚΠΔ και β) η επεξεργασία δινεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 • Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε’ ή στ’ ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR). Στην Ελλάδα, αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +30 2106475600, φαξ +30 2106475628, email: [email protected].

 1. Αποποίηση ευθύνης για ιστότοπους τρίτων.

 • Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων. Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να προωθηθείτε σε ιστοτόπους τρίτους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της VALID CAR RENTAL. Αυτοί οι σύνδεσμοι διευκολύνουν τη χρήση του διαδικτύου. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και ρητώς αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση αυτών των συνδέσμων. Σας ενθαρρύνουμε να είστε προσεκτικοί όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα μας και να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

 • Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και widgets. Διατηρούμε επίσης παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+. Οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνίες ή δεδομένα υποβάλετε σε εμάς μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ενέργειες άλλων χρηστών αυτών των πλατφορμών ή τις ενέργειες των ίδιων των πλατφορμών. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες και τις πλατφόρμες διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που τις παρέχουν.

 • Σας εφιστούμε την προσοχή όταν εγκαταλείπετε την παρούσα ιστοσελίδα και επισκέπτεσθε άλλη ιστοσελίδα που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου της άλλης ιστοσελίδας.

 1. Υποχρεώσεις χρηστών.

 • Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

 1. Επικοινωνία.

 • Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κράτησή σας. Αυτές οι επικοινωνίες θεωρούνται μέρος των υπηρεσιών και δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

 • Μπορούμε επίσης να σας στέλνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα διαφημιστικά ή προωθητικά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά αποστέλλονται μόνο αν εγγραφείτε σε αυτά και για όσο διάστημα επιθυμείτε. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής (ή με παρόμοια διατύπωση) που περιλαμβάνεται στις επικοινωνίες αυτές.

 • Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στη διαχείριση των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλετε μέσω του ιστότοπου. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτονται μέσω τέτοιων επικοινωνιών θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου των τρίτων παρόχων.

 1. Πρόσθετες πληροφορίες.

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο στην παρούσα ιστοσελίδα, αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει προσωπικά σας δεδομένα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που: α) δημοσιεύετε στο διαδίκτυο, β) δημοσιεύετε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και/ή γ) μοιράζεστε με έναν άλλο ιστότοπο στον οποίο συνδέεστε από αυτόν τον ιστότοπο.

 1. Αναθεώρηση / Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου.

 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους Χρήσης καθώς και άλλες πολιτικές και συμφωνίες στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο.

 • Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιες αλλαγές τοποθετώντας τις αναθεωρημένες πολιτικές στον ιστότοπό μας.

 • Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας ή συνάπτετε σύμβαση μίσθωσης αυτοκινήτου είναι και οι εφαρμοστέοι.

 1. Τελικές διατάξεις.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε, διαγράψετε ή διορθώσετε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] (link) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 9ο χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, στην Ελλάδα.

Τελευταία ενημέρωση στις 19-02-2020, ώρα 18:45

TOP